PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN PREFERRED TRỰC TUYẾNVui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới để đăng ký sử dụng Preferred trực tuyến. Mẫu này cũng được áp dụng để cập nhật thông tin đối với tài khoản quý khách hiện đang sử dụng.


BƯỚC 1: Nhập thông tin công ty
Những mục yêu cầu được đánh dấu *.
*
*
*
*
*
*
*
Phiếu nhập kho* 1- Không nhập dấu cách
*
 
Vui lòng đánh dấu những kho khác thuộc hệ thống PFS mà quý khách có nhu cầu sử dụng.
Fayette St. Perth Amboy, NJElm St. Perth Amboy, NJPolar Way Jersey City, NJ
360 Avenue P Newark, NJ150 Bayway Ave. Elizabeth, NJ3101 So. 3rd St. Philadelphia, PA
12855 NW 113th Ct. Medley, FL13700 NW 115th Ave. Medley, FL1780 W. Beaver St. Jacksonville, FL
2700 Trade St. Chesapeake, VA518 Forest Pkwy. College Park, GARt.1 North Sharon, MA
571 Paramount Dr. Raynham, MA60 Commercial St. Everett, MA45 Campanelli Dr. Westfield, MA
2500 S. Damen Ave. Chicago, IL4500 West Ann Lurie Pl. Chicago, IL10060 Porter Road La Porte, TX
555 Aleen St. Houston, TX3100 E. Washington Blvd. Los Angeles, CA2050 East 55th St. Vernon, CA
2100 E. 55th St. Vernon, CA900 East M St. Wilmington, CA4901 Bandini Blvd. Vernon, CA
163 Nguyen Van Quy St. Ho Chi Minh City, Lingang Park Shanghai, China, 3200 E. Washington Blvd. Vernon, CA
2710 Ext. of Allen St. Linden, NJ20 Tower Rd Dayton, NJ55 Murphy Drive Avon, MA
400 Hudson Lane San Leandro, CA13801 NW 112th Ave Hialeah Gardens, Fl275 Blair Road Avenel, NJ
7080 Express Lane Houston, TX2800 Polar Way, Richland, WA604 Curt Maberry Lynden, WA
10585 Red Bluff Rd Pasadena, TX2357 S. Wood Street Chicago, ILBig Bear Los Angeles, CA
435A Bergen Ave Kearny, NJ737 Douglas Hill Rd Lithia Springs, GA